דבר ראש העיר

אני שמח לברך את תושבי אילת על הקמתה של המינהלת להתחדשות עירונית, אשר נועדה להאיץ ולהעמיק את הטיפול בהתחדשות עירונית בשכונות הוותיקות, לצד המשך פיתוחה ובנייתה של אילת.

המינהלת תעסוק בקידום ההתחדשות של אזורי מגורים ותעסוקה עם דגש ללב העיר ולשכונות הוותיקות ע"י יצירת מסגרת תכנונית, ליווי חברתי ומתן מידע לסיוע במזעור בירוקרטיה וחסמים וייעול תהליכים שתכליתם להביא לשיפור תנאי הדיור ויצירת היצע מגורים מותאם ואטרקטיבי בשכונות הוותיקות. תושבים ויזמים – יש לכם בית חדש אצלנו.

בברכה
אלי לנקרי, ראש עיריית אילת

אלי לנקרי