שלב 3 - בחירת אנשי מקצוע : עורך דין, יזם ומפקח

לאחר שבחרתם נציגות בעלי נכסים מוסמכת, הגיע הזמן לבחור אנשי מקצוע אשר ילווה את הפרויקט מתחילתו ועד סופו ויתנו מענה לכל צרכי התושבים: עורך דין, יזם / קבלן ומפקח בנייה.

עורך דין

בחירת עורך הדין

מומלץ שהדיירים הם אלה שיבחרו את עורך הדין אשר ייצג אותם בפרויקט. רצוי  לפנות ל3-4 משרדי עורכי דין, בעלי ניסיון ומומחיות בתחום המקרקעין בכלל ובתחום התחדשות עירונית בפרט. לצורך איתור המשרדים ניתן לבקש המלצות מחברים, משכנים ומבעלי דירות בפרויקטים פעילים. מומלץ לבחור עורך דין בעל ניסיון עשיר בייצוג בעלי דירות בעסקות בהתחדשות עירונית. מקובל כי היזם נושא בעלות שכר הטרחה של עורך הדין המייצג את בעלי הדירות.

תהליך ההתחדשות העירונית הוא מורכב ומביא עימו החלטות חשובות ומהותיות בחייהם של בעלי דירה, ובשל כך יצרה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית את ריכוז ההמלצות שלהלן, אשר יקל עליהם לוודא כי יהיו מיוצגים על ידי עורך דין שיגן על האינטרסים שלה:

 1. בעלי הדירות הם הבוחרים בעצמם את עורך הדין שייצג אותם ומומלץ לא להתקשר עם עורך דין שהוצע על ידי מארגן או יזם
 2. אסור לעורך דין, בעצמו או על ידי אחר, לפנות לבעל דירה ולשכנע אותו לשכור את שירותיו
 3. עורך הדין יספק שירותים אך ורק לבעלי דירות בפרויקט, והיזם רשאי להעביר לעורך הדין תשלום אך ורק בגין שירותים אלו
 4. עורך הדין יתקשר בהסכם שכר טרחה אך ורק עם בעלי הדירות. אסור לעורך הדין לנהל משא ומתן עם היזם על שכר טרחתו בשם בעלי הדירות או לחתום עימו על הסכם שכר טרחה עצמאי
 5. מומלץ לקבוע את שכר הטרחה של עורך הדין כנגזרת של מספר יחידות הדיור הקיימות ו/או של שווי דירות התמורה לבעלי הדירות

תפקידיו של עורך הדין המלווה

לסייע לבעלי הדירות בגיבוש הפנייה לחברה היזמית, ובכלל זאת לקבוע את הקריטריונים לבחירת החברה היזמית המתאימה עבורם (עורך הדין אינו אמור להמליץ לבעלי הדירות על פנייה ליזם כזה או אחר)

 1. לייצג את בעלי הדירות במשא ומתן על חתימת חוזה מול יזם, לרבות לגבי התנאים המסחריים של העסקה והערבויות והביטחונות הנדרשים, ולהתריע במקרה שבו הצעת יזם אינה עומדת בסטנדרטים מקובלים (למשל בכל הנוגע לתמורות, לערבויות ולביטחונות)
 2. לפרט בפני בעלי הדירות מהם המסמכים המחייבים שיש לחתום עליהם. 
 3. לטפל בבעיות משפטיות הקשורות בפרויקט, המתעוררות במהלך תכנון הפרויקט וביצועו.
 4. מתן התראות ליזם במקרים שבהם אינו עומד בתנאי ההסכם שנחתם.

חשוב לדעת

מאחר שמדובר בפרויקט מורכב מהבחינה המשפטית המחייב ליווי מקצועי, חשוב להקפיד שעורך הדין לא ייצג באותו פרויקט את שני הצדדים. במקרה שהיזם מציע שירותים של עורך דין מסוים, יש לבחון בקפידה כי אין שום ניגוד עניינים בין הצדדים (ולקבל הצהרות מפורשות על כך) וכי הוא עומד בקריטריונים. יש לוודא מראש עם עורך הדין שאיתו מתקשרים שאם ירצה לייצג את היזם בפרויקט נוסף, בטרם הסתיים שלב האכלוס בפרויקט המדובר, יהיה עליו לפנות לבעלי הדירות, לעדכנם ולקבל את אישורם המפורש לכך, כדי למנוע מצב שבו ייווצר ניגוד עניינים.
חשוב שבמסגרת הסכם שכר הטרחה, שקבע כי שכר הטרחה ישולם על ידי היזם, ייכתב במפורש כי הבעלים לא יהיו חייבים בתשלום שכר הטרחה לעורך הדין בכל מקרה שהוא.

יזם / קבלן

לאחר בחירת הנציגות, ועו"ד מלווה הגיע שלב בחירת היזם/קבלן. הדרך המומלצת לבחירת היזם/קבלן היא קיום הליך תחרותי (מכרז) במסגרתו יוזמנו יזמים/קבלנים בעלי ניסיון מתאים להציע את שירותיהם לקידום הפרויקט. על מנת לבחור בהצעה הטובה ביותר נכון לבצע השוואה ולנהל משא ומתן עם היזם/קבלן כך תבטיחו לעצמכם את התמורה האופטימלית האפשרית.

דגשים בבחירת יזם/קבלן

 1. לקיים פגישה של נציגות בעלי הנכסים עם היזם/קבלן על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי בטרם ביצוע ההתקשרות.
 2. לבקש מהיזם/קבלן להציג מידע בדבר ניסיונו המקצועי בתחום ההתחדשות העירונית.
 3. מומלץ לבחון המלצות וחוות דעת אודות היזם ואף לבקר במתחמים בהם בוצעה התחדשות עירונית.
 4. לבקש מהיזם הוכחות בדבר האיתנות הכלכלית של היזם/קבלן במטרה להבטיח התקשרות מול יזם/קבלן יציב ואמין.
 5. אם היזם הוא גם קבלן, יש לבקש את מספר הקבלן ואת קבוצת הסיווג שלו אצל רשם הקבלנים.

מפקח בנייה

במסגרת המשא ומתן עם היזם מומלץ לכלול שירותים של מפקח הנדסי מטעם בעלי הדירות אשר יממן היזם. בעלי הדירות הם אלה הבוחרים את המפקח ולצורך כך מומלץ לבחון את ניסיונו המקצועי, אם ביצע פרויקטים דומים בעבר, מהו גובה שכר הטרחה המבוקש והמלצות לגביו. ההמלצה היא שהמפקח ההנדסי יחל את עבודתו סמוך ככל האפשר לניהול המשא ומתן עם היזם, כך שיוכל לסייע בבחינת ההצעות של היזמים לרבות תוכניות ומפרטים.

תפקידי המפקח

 1. לבחון את המפרט שמציע היזם.
 2. לייעץ לבעלי הדירות החל בשלב המשא ומתן עם היזם בטרם ייחתם הסכם וללוות אותם בתהליך.
 3. לבחון את הבקשה להיתר ואת מידת התאמתו למפרט שעליו הוסכם.
 4. לפקח שהבנייה תיעשה בהתאם להסכם ולמפרט שעליו חתמו הצדדים תוך כדי קביעת הסדרים לכך בהסכם. 

כיצד נכון לבחור מפקח מטעם בעלי הנכסים:

מומלץ לבקש ולראות הוכחות ומידע בדבר ניסיונו המקצועי של המפקח בתחום ההתחדשות העירונית ולוודא כי וכי אין למפקח ניגוד עניינים בפרויקט אותו הוא מייצג את התושבים. רצוי  לפנות ל 3-4 מפקחים, בעלי ניסיון ומומחיות בתחום התחדשות עירונית. לצורך איתור מפקח ניתן להיעזר בעורך הדין המייצג, לבקש המלצות מחברים, משכנים ומבעלי דירות בפרויקטים פעילים.

הערה חשובה

האמור לעיל הוא כלי עזר לקבלת מידע ואינו מחליף את הצורך בהתייעצות עם אנשי מקצוע מתחומי התכנון, הביצוע והמשפט ובקבלת ליווי מקצועי על ידי אלה לכל אורך התהליך, החל בשלב קבלת ההחלטה על כוונה לבצע פרויקט וכלה בשלבי הביצוע הסופיים. תוכן זה לא יטיל על המנהלת אחריות כלשהי כלפי בעלי דירות או כלפי יזמים.