השלבים להתחדשות עירונית

1

שלב 1 - למידה ובדיקה ראשונית

בשלב הראשון נבצע בדיקת היתכנות ראשונית – תכנונית, הנדסית משפטית וכלכלית. קיימים מספר מסלולים להתחדשות עירונית בעזרתם ניתן להביא לכדי מימוש פרויקטים. לפני תחילת קידומו של פרויקט, נדרש לבצע מספר בדיקות מול המנהלת לגבי כלל האפשרויות העומדות בפניכם, זאת על מנת להתאים מסלול עבור כל בניין.

2

שלב 2 - התארגנות בעלי נכסים ובחירת נציגות

בכדי לקדם פרויקט להתחדשות עירונית מומלץ להתארגן ולבחור נציגות שתהיה מוסכמת ע"י בעלי הנכסים, שתייצג את האינטרסים המשותפים אל מול הקבלן\ יזם ואנשי המקצוע הרלוונטיים לפרויקט. נמליץ שהנציגות תכלול בתוכה נציגים מכלל סוגי היחידות בבניין. פרויקט שיובל ע"י בעלי הנכסים ויהיה תואם לצרכיהם, יהיה בעל סיכויי מימוש גבוהים יותר.

3

שלב 3 - בחירת אנשי מקצוע : עורך דין, יזם ומפקח

לאחר שבחרתם נציגות בעלי נכסים מוסמכת, הגיע הזמן לבחור אנשי מקצוע אשר ילווה את הפרויקט מתחילתו ועד סופו ויתנו מענה לכל צרכי התושבים: עורך דין, יזם / קבלן ומפקח בנייה.