שאלות ותשובות

מדיניות ההתחדשות העירונית בעיר מדברת על תמורה שתעמוד על 12 מ"ר שטח בנוי על השטח הבנוי בהיתר. בנוסף, מרפסת בשטח ממוצע של 12 מ"ר וחניה תת קרקעית.
‍לא, בפרויקטים של התחדשות עירונית לרוב, ההוצאות והמיסים חלים אך ורק על היזם/קבלן שבונה את הפרויקט. בעלי הנכסים אינם משתתפים באף הוצאה. עם זאת, יש לבחון את הנושא לעומק טרם חתימת ההסכם, באמצעות בעלי המקצוע המלווים את בעלי הנכסים, ולעגן את כל זכויותיכם בהסכם.
כידוע תחזוקה של מבנה חדש גבוהה יותר מבניין ישן, בשים לב, בין ביתר, לתחזוקה של מעלית ושטחים משותפים ועוד. לכן דמי וועד הבית יהיו גבוהים יותר. בהתאם למדיניות העירייה יהא על היזם/הקבלן להקים קרן תחזוקה לתקופה של 5-10 שנים שבה יהא על היזם/הקבלן לשלם לדיירים המקוריים את הפרש עלות וועד הבית.
כשמדובר בפינוי בינוי יש צורך בהסכמה של שני שליש מבעלי הדירות
אין מניעה למכור את הנכס לכל אורך הפרויקט בהתאם להסכמות עם היזם.

במידה ומדובר בסירוב שאינו מוצדק ולא נראה כי יש פתרון באופק, ניתן להיעזר במנהלת ו/או במרכז הגישור וכן בכלים משפטיים על פי חוק, באמצעות עו"ד מלווה ופניה לערכאות משפטיות . אולם, ההמלצה טובה ביותר היא בראש ובראשונה לנסות ולדבר עם אותו דייר סרבן! להבין מדוע הוא מסרב לקדם את הפרויקט. לא מעט פעמים ניתן לפתור את הסירוב באמצעות שיח, גישור והבנת הצרכים של אותו דייר סרבן ובכך להימנע מהליכים משפטיים, אשר בסופו של דבר מסרבלים את ההליך ומאריכים אותו.

https://www.gov.il/he/departments/faq/renewal_faq

האמור לעיל הוא כלי עזר לקבלת מידע ואינו מחליף את הצורך בהתייעצות עם אנשי מקצוע מתחומי התכנון, הביצוע והמשפט ובקבלת ליווי מקצועי על ידי אלה לכל אורך התהליך, החל בשלב קבלת ההחלטה על כוונה לבצע פרויקט וכלה בשלבי הביצוע הסופיים. תוכן זה לא יטיל על המנהלת אחריות כלשהי כלפי בעלי דירות או כלפי יזמים